Insane
Sms chúc mừng giáng sinh mới,sms cute chào mừng giáng sinh !
www.wapxephinh.xtgem.com
SMS xếp hình kute mừng noel | Tin nhắn giáng sinh hay và ý nghĩa nhat
[NEW]Bộ sưu tập 22 sms xếp hình độc dành cho ngày lễ noel,được cung cấp miễn phí tại wapxephinh.xtgem.com

SMS xep hinh kute mung noel, Tin nhan giang sinh hay va y nghia nhat

Bấm vào hộp để copy tin nhắn để đảm bảo tin nhắn kô bị sai lệch,hướng dẫn lấy sms
Tin nhắn chúc giáng sinh số 1

....../\.....................*.........*.....
...../..\......./\.............*............*
..../....\...../..\......*.............*...
.../_..._\.../....\.......*....*.........*.
..../.....\../_..._\...*..............*.......
.../.......\./.......\.......*.......*...
../_......_\.........\ ......*.......*......
.../........\........._\...*.........*.......
../..........\.........\.........*.......*...
./............\........_\..*....*.........*
/________\.........\......*.......*...
......|...|_________\.*...........*.......*.
......|...|....|...|.*......*....*.........*.
=========================

Tin nhắn chúc giáng sinh số 2

…………(¯`O´¯)
…………*./ | .*
…………..* *.
………, • '*♥* ' • ,
……. '*• •*'
….. ' *, • ' ' • ,* '
….' * • *♥* • * '
… * , • Merry' • , * '
…* ' • *♥* • ' * '
' * ' • Christmas . • ' * ' '
' ' * • *♥* • * ' '
…………..x♥x
…………….♥

Tin nhắn chúc giáng sinh số 3

‎_______________./\.
____________ __>_<_
_____________Ѽ.\/ Ѽ
___________;->( ɕѼ Ҩ .
___________@.♥ '(█) ♥ *$
________Ѽ "( ()♥t (Ѽ)o*♥*
_______(█),-♥.-Ѽ _Q@,0 ɕ(█)
____________>o*oѼ @.<
_________o`-.♥.-@""-Q '♥~@'
______♥.'`Ѽ ♥ *Ѽ ɕҨ ‘♥ @`-.)
____Ѽ o (█). @* '-@Ѽ ’Q.*(█)’Ѽ
__________Ѽ -♥-'Ѽ ♥._ Ѽ
_______@.♥ '*Q ♥ *(█), @.♥ '*
___.♥' @ _ ɕ♥ _.-'~♥-. @ ´(♥)`-*.o
__.(█)* ♥ ..-' (Ѽ) o *.(Ѽ) 0 *(█)`)
_________(Ѽ ) '-._♥__(Ѽ)@
____;--♥' ♥Ҩ 0‘(Ѽ) Q o *♥ * Ѽ ♥
___ * (Ѽ)._♥__* .Q.~ ♥- ♥Ҩ. 0 () Q

Tin nhắn chúc giáng sinh số 4

¨¨¨¨¨¨¨¨¨★
¨¨¨¨¨¨¨¨¨**
¨¨¨¨¨¨¨¨¨*o*
¨¨¨¨¨¨¨¨*♥*o*
¨¨¨¨¨¨¨***o***
¨¨¨¨¨¨**o**♥*o*
¨¨¨¨¨**♥**o**o**
¨¨¨¨**o**♥***♥*o*
¨¨¨*****♥*o**o****
¨¨**♥**o*****o**♥**
¨******o*****♥**o***
****o***♥**o***o***♥ *
¨¨¨¨¨____!_!____
¨¨¨¨¨\_________/¨¨¨

Tin nhắn chúc giáng sinh số 5

--------------^
------------^^^
----------^^^^^
--------^^^^^^^
------^^^^^^^^^
----^^^^^^^^^^^
__________||______

Tin nhắn chúc giáng sinh số 7

┈╱╲┈┈┈╱╲┈┈┈╱╲┈┈
╱╯╰╲┈┈╳╳┈┈╱╯╰╲┈
╯╯╰╰╲╱╮╰╲╱╯╯╰╰╲
╯╯╰╰╱╰╯╭╮╲╯╯╰╰╰
╯╯╰╱╯╭╮╰╯╭╲╯╰╰╰
▔▋╱╭╮╰╯╭╮╰╯╲▋▔▔
┈╱╮╰╯╭╮╰╯╭╮╰╲┈┈
┈▔▔▔▔▔▔▋▔▔▔▔▔┈┈

Tin nhắn chúc giáng sinh số 6

┈┈▕▔▔▔▔▔▔▏┈┈┈┈┈┈
┈▂▂▇▇▇▇▇▇▂▂┈┈┈┈┈
┈┈╱▕▋┊┊▕▋╲┈┈┈┈┈┈
┈▕┊┊┳┊▃┊┳┊▏┈╰❆┈┊
╲▏╲┊╰━━━╯╱▕╱┊┈❅╯
▔╲╱▔▔┊▆┊▔╲╱▔╰❄┈┈
┈▕┊┊┊┊▆┊┊┊▏┈┈╱▔╲
╲▂╲▂▂▂▂▂▂╱▂╱▔╭┈┈

Tin nhắn chúc giáng sinh số 8

┈┈╱▔▔▔▔▔╲┈╱▔▔▔▔╲
┈╱▕▂▂▂▂▂▂▏▏┣┫O Ho▕
┈▏╳▂▂▂▂▂▂▏╲┣┫O┈╱
╭╱▕╭▅╮╭▅╮▏╱╱▔▔▔┈
╰╯▕┃▉┊┊▉┃▏▔╭━╮┈┈
┈┈▕╭▂▂▂▂╮▏╭┫┈┃┈┈
┈┈┈╲╲╭╮╱╱┈╰╮┈┃
┈┈┈╱┈▔▔┈╲┈┈┗▅┛

Tin nhắn chúc giáng sinh số 9

.....▄█.............█▄
........▄█.......█▄
...........▄█..█▄
▄█..▄█.....■....█▄..█▄
...........▀█..█▀
........▀█........█▀
.....▀█;.............█▀

Tin nhắn chúc giáng sinh số 9

┈┈╭╮┈┈┈┈╱╲┈┈┈┈╭╮
╭╮╰╯▕▔╲▂▏▕▂╱▔▏╰╯
╰╯┈┈┈╲╲┈┈┈┈╱╱┈┈┈
┈╭╮┈╱▔┈┈╱╲┈┈▔╲╭╮
┈╰╯┈╲▂┈┈╲╱┈┈▂╱╰╯
╭╮┈┈┈╱╱┈┈┈┈╲╲┈┈┈
╰╯╭╮▕▂╱▔▏▕▔╲▂▏╭╮
┈┈╰╯┈┈┈┈╲╱┈┈┈┈╰╯

Tin nhắn chúc giáng sinh số 10

┈╱╲╱▔▔▔▔▔▔╲▕━▏╭╮
┈╲╱▔╲▇▇▇▇▇▇▏┈┈╰╯
┣┫┈┈╱╭▅╭╮▅╮╲▕━▏┈
┈╭╮╱╰━━╰╯━━╯╲┈╭╮
┈╰╯▏┊▕╲▂▂╱▏┊┊▏╰╯
┈┈╱╲┊┊╲▂▂╱┊┊╱╲┈┈
┈╱▕┈╲┊┊┊┊┊┊╱┈▏╲┈
┈▏┈╲┈▔▔▔▔▔▔┈╱┈▕┈
┈┈╲▂╱▔▏╭╮▕▔╲▂╱┈┈
┈┈▕▕▂╱┈╰╯┈╲▂▏▏┈┈
┈┈▕╲▂▂▂▂▂▂▂▂╱▏┈┈
┈┈▕╲▂▂▂▉▉▂▂▂╱▏┈┈
┈┈▕┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊▏┈┈
┈┈┈╲▂▂▂▂▂▂▂▂╱┈┈┈
┈┈╱╲▏╰┈▏▕┈╯▕╱╲┈┈
┈▕▂▂▂▂▂▏▕▂▂▂▂▂▏┈

Tin nhắn chúc giáng sinh số 11

**************_***********
*************{_}***********
*************/..\\**********
************/.....\\*********
***********/_____\\********
*********{`_______`}*******
**********//// . . \\\\*********
**********(//(_7_)\\)********
***********|'-´= `-'|*********
***********|:::::::::|*********
**********/\\::::::::/\\********
*********/....';, ,;'....\\*******
********/_/....`"`....\\_\\******
*******{__}##[_]##{__}******
*******(_/\_________/\\_)*****
**********|___|___|**********
***********|--|*|--|**********
**********(__)`(__)**********
****************************

Tin nhắn chúc giáng sinh số 12
```,,,Q,,,
``(_____)
```(@ @)
*oOO(_)OOo*
(,,,,,^-^,,,,,)
``(,,,,,,,,)
````(,,,)

Tin nhắn chúc giáng sinh số 13

 ˚ ☆ , ♡. ˚ . ˙ 。★ . °  . ˙ 。★ . 
˚ 。˙♡ 。 . . ° ★ . ˚ . ˙ 。
┈┈╭┳┳╮┳╮┳╮┈┳╮╭╮╮┈┈
┈┈╰┃┃┃┣┈┣┻╮┣┻╮╰┫┈┈
┈┈╰╯╯╯┻╯╯┈╰╯┈╰╰╯┈┈
╭╮╮┈┈┈╋╭╮╮┈┈┈┈┈┈╭╮
┃┈┣╮┏┓┏╰╮╋┈╭┳╮╭╮╰╮
╰╯╯╯╯┈╯╰╯╰╯╯╯╯╰┻╰╯
 ˚ ☆ , ♡. ˚ . ˙ 。★ . °  . ˙ 。★ . 
˚ 。˙♡ 。 . . ° ★ . ˚ . ˙ 。

Tin nhắn chúc giáng sinh số 14

............(
...........(,)
.........|::::::|..☆
.........|::::::|.)/¸.¤ª“˜¨
¯¨˜“ª¤.¸:::|)/¸.¤ª“˜¨¨˜“¨
ª“˜¨“¨˜“%¤ª“˜¨¨˜“¨

Tin nhắn chúc giáng sinh số 15

┉▂▂▂▂▂┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╱╲┈┈┈
╱╲╲╲╲╲╲┉┉┉┉┉┉┉┉┉┈┈┈╳╳┈┈┈
╭╮╲╲╲╲╲╲┉┉▂▂▂▂┉┉┈┈╱╱┏╲┈┈
┗┛┋╲╲╲╲╲╲╱╲╲╲╲╲┉┉╱╱╳╱╲╲┈
┋┋┋┋▔▔▔▔╱┏┓╲╲╲╲╲ ╱╱╱╲╲╋╲╲
┏┓┋┋╭╮╭╮┋┣┫┋▔▔▔▔╱╱╋╱╲┣╱╲╲
┗┛┋┋┗┛┗┛┋┗┛┋┋┋┋▔▔▔▔┓┏▔▔▔▔

Tin nhắn chúc giáng sinh số 16

┊┊┊┊┊┊┊☆┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊┊◢▇◣┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊◢▇▇▇◣┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊◢▇▇▇▇▇◣┊┊┊┊┊
╲╲╲◢▇▇▇▇▇▇▇◣╲╲╲╲
╲╲╲╲╲╲╲▉╲╲╲╲╲╲╲╲

Tin nhắn chúc giáng sinh số 17

═╚╣╠╝══╚╣╠╝
═╚╬╩▄══╚╬╩▄
╠▄╝╔╝═╠▄╝╔╝
╠█╦╣══╠█╦╣
║║║║══║║║║

Tin nhắn chúc giáng sinh số 18

╚╣╠╝
▄╬╬
╚╗╠▄╬
─╠╦╦╬
─╝╝╝╝
Tin nhắn chúc giáng sinh số 19

╗─╔╗╔╦╗╦╔╦╗
║─╠──║─║─║─
╚╝╚╝─╩─╩─╩─
╔╗╦╗╔╗╗╦╔─
╚╗║║║║║║║─
╚╝╝╚╚╝╚╩╝─


Bạn có thể lấy tin nhắn noel,giáng sinh khác ở đây:
+Bộ tin nhắn chúc giáng sinh hot 2015
+Tổng hợp sms chúc noel cực đẹp
[Home]Quay lại trang chủ đề xem nhiều SMS hơn
Creat by BÙI QUANG THÀNH
www.wapxephinh.xtgem.com