[Hot]Trọn bộ 20 tin nhắn xếp hình chúc tết cực đẹp,sms chúc tết đầy đủ và ý nghĩa
sms chúc tết số 1
.*""+._.+""+._.+""*.
"......." " ........"
" +._.+""+_ .+ "
(`'·¸(`'·.¸¤¸.·'´)¸·'´)
(»°*2013*°«)
Tet den sum vay
*~*.* ~ *.* ~ *.*~*

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 2
.:**"**:._.:**"**:.
*. H@PPY # .*
"+New Ye@r+"
(*._.) ... (._.")
^~*Am ap*~^
.:*"*:._ ¤ _.:*"*:.

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 3
H@nh phuc'
"*:._ # _.:*"
||||||||||||||
Th@nh cOng
||||||||||||||
"An kh@ng"
~ * ~ * ~ * ~ * ~
"M@y man"
................

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 4
•°*”˜”*°•.¸¥¸.•°*”˜”*°•
" |""|__|""| :"2013":"
" |*****|appy_.-" "
"|__|""|__| ¤ " "
* NEW YEAR * 2013

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 5
('''*.*''')
('''*.*''')..('''*.*''')
*.2013.*
('''*.*''')
'*~*'
__Nam moi_________
(¯`v´¯)_vui ve_______
__`•.¸.•´_hanh phuc_
¸.•... ´¸.•´¨)_may man__
(¸.•´(¸.•´(¸¸.•thanh cong

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 6
.*....**....*.
_(^_^)_(^_^)_
( # ) ( * )
Happy new year
*..*.2013.*..*

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 7
*(`'•.¸*-*¸.•'´)*
~:.•º`•. 2013.•´º•.:~
*(¸.•'´*-*``'•.¸)*
*:;*;:*:;*;:*:;*:;*;:*
. . __::_____
/__________/ \
| _[]_[] _ |_|
+.$$$$.+ Thinh vuong

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 8
|""|\_/|""|:"* . *":
|.......|ot _.-"
|__|\_/|__| nam moi
|""|__|""| :"* . *":
|*****|anh_.-"
|__|""|__| phuc'
•2013••2013••2013•

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 9
(¯`v´¯) Happy2
.`•.¸.•´ NEW YEAR...0
¸.•... ´¸.•´¨)......1
(¸.•´(¸.•´.•¸.•¨¯`•3
(¯`v´¯).Nam Moi...2
`•.¸.•´...Binh an...0
¸.•´¨¸.•´¨).Hanh phuc.1
(¸.•´(¸.•´¸¸.•¨¯`•....3

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 10
___| |___ .*"*.*"*.
/\_________\"+._.+"
|_|_[]__[]_|
Nam moi
Suc khoe!
An khang!
Thinh vuong!
Phat tai!
Phat loc!
~.~.~.~.~.~.~
HAPPY NEW
YEAR 2013

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 11
Nam moi .. .. .. ,*,.. ..
An khang . .,*,,*,..
(¯`v´¯).,¤*;*¤,
.`•.¸.•´ `´`´.`´`´.
¸.•.2013 ´¸.•´¨) ¸.•*¨)....
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
_:Happy N-Year:_

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 12
__..¸.•´¨)¸.•*¨)
(´¯`•.•´¯`).. .. • .. ..
.`•.¸¸.•´¯`•.¸¸.•´¯`•.¸¸
(¯`•._.•.Happy ....
..(¯`•._..N-YeAr..
:___ *.*.*.*.* ___:
binh an .....20
hank pkuc ... 13

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 13
.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.
*.*Chuc mung nam moi*.
*.*.*.*2013*.*.*.*
*.*Tan tai*.*.
*Tan loc*
.*.*.*Tan binh an*.*.*.*.
.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 14
Happy* An
··÷¦÷·· ·· ··÷¦÷··
New * Khang
··÷¦÷·· ·· ··÷¦÷··
Year * Thinh
··÷¦÷·· ·· ··÷¦÷··
2013 * Vuong
··÷¦÷·· ·· ··÷¦÷··

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 16
,*"'*,*'"*, Nam
* 2013 * Moi
'* *' Hanh
"*,*" Phuc
,*'"*,*'"*, Van
* 2013 * Su
'* *' An
"*,*" Lanh

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 15
"END OF 2013"
*|'"'|___|"'|*.#.
*| APPY¤
*|__|"'''|__|*.#.
*LAST SWEET*
*evening.*
*.__.*.OF*.__.*.*
*.__.*2013.*.__.*

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 17
¨°º¤ø„¸ ø„¸¸„,,ø„¸ „ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸ Cung chuc ,„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨ Tan xuan ¨°º¤ø„¸
¸„ø¤º°¨¸ø„2013„¨ø„¸¨°º¤ø„

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 18
•*•.•*•.•*Happy*•.•*•*•.•
.*New year.*.*.*2013*.*.*
*.*.*.*.*.*.*Lucky.*. *.*
•*•.•*Successful*•.•*•.•.

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 19
|""|__|""| :"2013":
|*****|appy_.-"
|__|""|__| ¤

|""|... |""|:"*.*":
|.. \ \ ..|"2013"
|_ | |_ |ew°

\""\/""/ * °
\.. ./:2013:
/.. ear !!!
/../ ..

Copy tại đây:
Tin nhắn chúc tết số 20
|""|__|""| :"* . *":
|*****|appy_.-"
|__|""|__| ¤

|""|.. |""|:" *.* ":
|.. \ \ ..| -._.-"
|..| | |ew year
;:*:;*;:*:;*;:*:;*;:*
* 2013 *

Copy tại đây:
© Copyright 2011 WAPXEPHINH.XTGEM.COM all rights
servered


80s toys - Atari. I still have